بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت

بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت

تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در 124 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
[email protected]
[email protected]

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
در این تحقیق درصد بوده ایم. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر رئیس، معاون و رؤسای دوایر اعتبارات و صندوق کلیه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری بوده است. با توجه به معدود بودن تعداد جامعه آماري، اطلاعات کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. پس از توصیف جامعه آماری و متغیرهای تحقیق و روایی و پایایی پرسش نامه، به بررسی تأثیرگذاری هر یک از متغیرها بر عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل مورد نظر (عوامل فنی، عوامل فرهنگی و عوامل رفتاری) در عدم استفاده از اطلاعات حسابداري کافی بر تصمیم گیری مؤثر بوده و فرآیند تحلیل سلسله مراتب فازی به منظور رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت موانع حاکی از آن بوده است که عوامل فنی با وزن 44/0 در اولویت اول، عوامل فرهنگی با وزن 3/0 در اولویت دوم و عوامل رفتاری با وزن 26/0 در اولویت سوم تأثیرگذاری قرار داشته اند. شاخص های هر یک از عوامل نیز از طریق فرآیند FAHP اولویت بندی و ضریب اهمیت آن ها مشخص گردید. در تحلیل هم خوانی نظرات بر اساس متغیرهای دموگرافیک به روش توصیفی، مشخص گردید مدیران بانک تجارت با سمت های مختلف مدیریتی و سطح تحصیلات متفاوت در خصوص میزان تأثیرگذاری هر سه عامل به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری، نظرات مشابهی داشته اند.

مقدمه
سیستم اطلاعات مدیریت معمولاً ارقام و اطلاعات را برای قسمت های مختلف سازمان پردازش می کند و قاعدتاً باید بتواند به شکلی اصولی با این قسمت ها ارتباط برقرار کند . به منظور اجرای اثربخش مأموریت و همچنین حفظ استقلال سازمانی خود ، سیستم اطلاعات مدیریت باید به خوبی سازماندهی و اداره شود و از پشتیبانی و تفویض اختیار توسط مدیریت سطح بالای سازمان برخوردار باشد (شباهنگ ، 1390). از طرف دیگر سازمان ها همزمان با ورود و خروج مدیران و کارکنان تغییر می کنند . علاوه بر این، اولویت ها و سیستم های ارزشی محیط نیز در حال تغییر است و ناگزیر سازمان ها باید خود را با محیط در حال تغییر مطابقت دهند. دو نیروی اصلی مؤثر بر سازمان های امروزین عبارتند از تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی. سازمان هایی که نتوانند خود را با این دو نیرو تطبیق دهند ، در بلندمدت قادر به ادامه ی حیات نخواهند بود. چنین سازمان هایی برای تهیه اطلاعات مورد نیاز ، بر سیستم حسابداری مدیریت خود اتکاء می کنند. فرآیند حسابداری مدیریت نیز با ویژگی های سازمان که پیوسته در حال تغییر است مرتبط می باشد. درک مفاهیم حسابداری مدیریت مستلزم شناخت سازمان و نیروهای مؤثر بر آن است.
مدیران واحدهای انتفاعی در تصمیم گیری ها ، عملاً بر اطلاعات حسابداری مدیریت اتکاء می کنند. بنابراین درک ارتباط فرآیند تصمیم گیری با اطلاعات حسابداری مدیریت حائز اهمیت بسیار است. اطلاعات ابزار تصمیم گیری های مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت و سقم اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. دستیابی به این اطلاعات، نیازمند یک سیستم اطلاعاتی است. در تعاریف حسابداری، تاکید اصلی روی تهیه اطلاعات مفید و مربوط برای استفاده کنندگان است. لیکن در بحث سیستم های اطلاعاتی حسابداری، باید همواره تأمین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از استفاده کنندگان که بیشترین، متنوع ترین و مداوم ترین استفاده از این اطلاعات جهت تصمیم گیری را دارند، مدنظر قرار گیرد و بدیهی است که در هر سازمانی اولین و اصلی ترین استفاده کنندگان که همواره در جریان تصمیم گیری های لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، مدیران هستند و اگر سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان قادر باشند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برآورد نمایند، نیازهای اطلاعاتی سایر مراجع تصمیم گیری نظیر مجامع عمومی، دولت، اعتباردهندگان و غیره نیز خارج از مجموعه فوق نخواهد بود (سجادی، 1385).
به رغم مشکلات موجود در مطالعه ی فرآیند تصمیم گیری افراد، دلایل بسیاری بر لزوم انجام این مطالعه در زمینه ی کاربرد اطلاعات حسابداری توسط استفاده کنندگان از آن وجود دارد که احتمالا شامل بهبود بخشیدن به کیفیت تصمیم های سرمایه گذاری و کاهش هزینه ی پردازش اطلاعات توسط افراد و سرمایه گذاران می شود. به عبارت دیگر، شاید با مطالعه فرایند تصمیم گیری افراد، بتوان کیفیت اطلاعاتی را که در اختیار آن ها و یا به طور کلی بازار سرمایه قرار می گیرد بهبود بخشید. به هر صورت دستیابی به این هدف ها می تواند نحوه ی تخصیص منابع اقتصادی را بهبود بخشد و بنابراین در بالا بردن سطح رفاه جامعه و افراد نیز مؤثر باشد.
برای دستیابی به اهداف ذکر شده ، در این فصل به بیان مسأله ی تحقیق و این که در این تحقیق به دنبال بررسی چه مواردی بوده ایم، پرداخته شده است. همچنین ضرورت بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی در تصمیم گیری از سوی مدیران، اهداف و سؤالات تحقیق نیز تدوین گردیده است.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول ـ کلیات تحقیق 2
1 ـ 1 مقدمه 2
1 ـ 2 بیان موضوع تحقیق 4
1 ـ 3 طرح مسأله ی تحقیق 4
1 ـ 4 ضرورت و اهمیت تحقیق 5
1 ـ 5 اهداف تحقیق 6
1 ـ 6 سؤالات تحقیق 7
1 ـ 7 تعریف عملیاتی واژه ها 7
1 ـ 8 روش کلی تحقیق 9
1 ـ 9 قلمرو تحقیق 9
1 ـ 10 ساختار تحقیق 9
فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق 11
2 ـ 1 پیشگفتار 11
2 ـ 2 مبانی و مفاهیم نظری 12
2 ـ 2 ـ 1 اطلاعات ( جایگاه اطلاعات در سازمان ) 12
2 ـ 2 ـ 2 اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها 13
2 ـ 2 ـ 3 تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری 14
2 ـ 2 ـ 4 مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری 15
2 ـ 2 ـ 5 نقش ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری 16
2 ـ 2 ـ 6 طبقه بندی تصمیم گیرندگان 19
2 ـ 2 ـ 7 اطلاعات غیر حسابداری 21
2 ـ 2 ـ 8 تئوری اقتصادی اطلاعات 22
2 ـ 2 ـ 9 موانع فني عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري 22
2 ـ 2 ـ 10 موانع فني مربوط به كاركنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداري مديريت 26
2 ـ 2 ـ 11 موانع فرهنگی عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري مديريت 30
2 ـ 2 ـ 12 موانع رفتاری عدم استفاده مديران از اطلاعات حسابداري 33
2 ـ 3 پیشینه تحقیق 36
2 ـ 3 ـ 1 مرور تحقیقات داخلی 36
2 ـ 3 ـ 2 مرور تحقیقات خارجی 40
فصل سوم ـ روش ( متدولوژی ) تحقیق 51
3 ـ 1 پیشگفتار 51
3 ـ 2 روش کلی تحقیق 52
3 ـ 3 تعریف جامعه ی آماری 52
3 ـ 4 تعریف نمونه و کفایت آن 52
3 ـ 5 روش نمونه گيري و دلیل انتخاب 53
3 ـ 6 روش های گرد آوری داده ها و کاربرد 53
3 ـ 7 ابزار تحقیق و کاربرد 54
3 ـ 8 پایایی و روایی پرسش نامه 54
3 ـ 8 ـ 1 روایی پرسش نامه 55
3 ـ 8 ـ 2 پایایی پرسش نامه 56
3 ـ 9 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 57
3 ـ 9 ـ 1 روش های آماری 57
3 ـ 9 ـ 2 سایر روش ها 58
3 ـ 9 ـ 3 مدل تحقیق 64
3 ـ 9 ـ 4 نرم افزارهای مورد استفاده 64
فصل چهارم ـ یافته های تحقیق 65
4 ـ 1 پیشگفتار 65
4 ـ 2 توصیف جامعه آماری 66
4 ـ 2 ـ 1 توصیف اطلاعات جمعیت شناختی پرسش نامه 66
4 ـ 3 توصیف یافته ها 69
4 ـ 4 تحلیل هم خوانی نظرات 70
4 ـ 4 ـ 1 تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سمت های مختلف 70
4 ـ 4 ـ 2 تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سطح تحصیلات متفاوت 72
4 ـ 5 تحلیل عوامل 74
4 ـ 5 ـ 1 سنجش تأثیر عوامل 74
4 ـ 5 ـ 1 ـ 1 سنجش تأثیر عوامل فنی 74
4 ـ 5 ـ 1 ـ 2 سنجش تأثیر عوامل رفتاری 75
4 ـ 5 ـ 1 ـ 3 سنجش تأثیر عوامل فرهنگی 76
4 ـ 5 ـ 2 رتبه بندی و ضریب اهمیت موانع اصلی با روش FAHP 77
4 ـ 5 ـ 3 رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص ها با روش FAHP 81
4 ـ 5 ـ 3 ـ 1 رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فنی 81
4 ـ 5 ـ 3 ـ 2 رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های رفتاری 84
4 ـ 5 ـ 3 ـ 3 رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فرهنگی 85
4 ـ 5 ـ 4 جمع بندی ساختار سلسله مراتبی 87
فصل پنجم ـ تلخیص ، نتیجه گیری و پیشنهادات 89
5 ـ 1 پیشگفتار 89
5 ـ 2 پاسخ به سؤالات پژوهش 90
5 ـ 2 ـ 1 پاسخ به سؤال فرعی اول 90
5 ـ 2 ـ 2 پاسخ به سؤال فرعی دوم 91
5 ـ 2 ـ 3 پاسخ به سؤال فرعی سوم 91
5 ـ 2 ـ 4 پاسخ به سؤال فرعی چهارم 92
5 ـ 2 ـ 5 پاسخ به سؤال فرعی پنجم 93
5 ـ 2 ـ 6 پاسخ به سؤال اصلی تحقیق 94
5 ـ 3 مقایسه با نتایج تحقیقات مشابه 95

بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت

سبک های تصمیم گیری در مدیریت

انواع سبک های تصمیم گیری

تصمیم گیری سازمانی

فرایند تصمیم گیری در سازمان

تصمیم گیری در مدیریت pdf

تصميم گيري در مديريت

مقاله تصمیم

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال