دانلود ترجمه مقاله ارزیابی یک نوآوری حسابداری

دانلود ترجمه مقاله ارزیابی یک نوآوری حسابداریترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2014

تعداد صفحه ترجمه:40

تعداد صفحه فایل انگلیسی:14موضوع انگلیسی :Reforming central government

موضوع فارسی:ارزیابی یک نوآوری حسابداری

چکیده انگلیسی:This paper examines a significant accounting innovation in central government

accounting – the introduction of Resource Accounting and Budgeting (RAB) in the UK.

This innovation is studied through the lens of Rogers diffusion theory. The study setting is

the Scotland Parliament. This research shows that, in the terms of diffusion theory, RAB

can be classified as an accounting innovation. However, the implementation of RAB is

problematic. While the reform of the UK central government system was initially sought

as a mechanism to enhance democratic accountability, this paper shows that RAB does not

connect with parliamentarians. The introduction of RAB flows as much from a managerial

agenda as it does from the aim of democratic accountability

چکیده فارسی:این مقاله، نوآوری مهمی از حسابداری را در حسابداری دولت مرکزی بررسی می کند -معرفی منابع حسابداری و بودجه بندی انگلستان. این نوآوری از طریق دیدگاه نظریه توزیع راجرز، مورد مطالعه قرار گرفته است. زمینه این مطالعه، پارلمان اسکاتلند می باشد. این پژوهش نشان می دهد که، از لحاظ تئوری توزیع، RAB می تواند به عنوان یک نوآوری در حسابداری طبقه بندی شود. با این حال، اجرای RAB مشکل ساز می باشد. در حالیکه اصلاحات در سیستم دولت مرکزی انگلستان، در ابتدا به عنوان یک مکانیسم برای افزایش پاسخگویی دموکراتیک بوده است، این مقاله نشان می دهد که RAB، به نمایندگان پارلمان متصل نمی باشد. معرفی RAB، به همان اندازه دستورکار مدیریتی که هدف آن پاسخگویی دموکراتیک می باشد، جریان می یابد.


روانشناسی و علوم تربیتی

مقاله

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال