دانلود ترجمه مقاله حسابداری مدیریتی و تصمیم گیری در صنعت انرژی

دانلود ترجمه مقاله حسابداری مدیریتی و تصمیم گیری در صنعت انرژیترجمه در قالب فایل Word و قابل ویرایش میباشد

سال انتشار:2014

تعداد صفحه ترجمه:5

تعداد صفحه فایل انگلیسی:4موضوع انگلیسی :Managerial accounting and decision making, in energy industry

Mădălina Mihăilăa *

aUniversity of

موضوع فارسی:

چکیده انگلیسی:Abstract

Managerial Accounting is the branch of accounting that supports company management in planning, decision making, control

and analysis. Effective use of this tool by operational management will ensure profitable growth and business optimization. For

making business decisions, business owners or managers need financial and economic information relevant and structured

according to their needs and analysis of information resources and business results.

But financial statements provided by accounting professionals are hard to be understood, as economic content, and are

insufficient for understanding the sources of income and loss of business or to identify ways to stabilize financial and economic

optimization of business. It is therefore, necessary to develop managerial accounting business, which means: developing a system

for recording financial and non-financial information according to the needs of business management, to monitor sources of

income and losses of the business, developing initial reports, analyzes and dashboards on revenues and costs, debts and liabilities,

receipts and disbursements, funding needs and sources of business; continuous adaptation of management

چکیده فارسی:چکیدهحسابداری مدیریتی شاخه ای از حسابداری است که مدیریت شرکت را در برنامه ریزی، تصمیم گیری، کنترل و تجزیه و تحلیل کمک میکند. استفاده موثر از این ابزار توسط مدیر عملیاتی رشد سود و بهینه سازی کسب و کار را تضمین می کند. برای تصمیم گیری در کسب و کار، صاحبان شغل و یا مدیران نیاز به اطلاعات مالی و اقتصادی مربوطه و سازمان یافته با توجه به نیاز و تجزیه و تحلیل از منابع اطلاعات و نتایج کسب و کار خود دارند.اما صورتهای مالی ارائه شده توسط حسابداران حرفه ای برای درک سخت هستند، به عنوان مطالب اقتصادی می باشد، و برای درک منابع سود و ضرر کسب و کار و یا برای شناسایی راه هایی برای ایجاد ثبات در بهینه سازی مالی و اقتصادی از کسب و کار کافی نیست. از این رو، برای توسعه کسب و کار مدیر حسابداری لازم است، که بدین معنی است: توسعه یک سیستم برای ثبت اطلاعات مالی و غیر مالی با توجه به نیازهای مدیر شغل، برای نظارت بر منابع سود و ضرر شغل، در حال توسعه گزارش های اولیه، تجزیه و تحلیل درآمدها و هزینه ها، بدهی ها ، رسیدها نیازهای مالی و منابع کسب و کاروتطابق مستمر مدیریت لازم است.


روانشناسی و علوم تربیتی

مقاله

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال