چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش اجتماعی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش اجتماعی


دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش اجتماعی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید


مشخصات فایل
تعداد صفحات63حجم349/715 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

در طی دو دهه اخیر مبحث هوش اجتماعی یکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی از جمله در حوزه مدیریتی، سازمانی و آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.

به طور کلی دو مکتب مجزا به هوش اجتماعی می پردازند: نخست مکتب روان شناسی است که هوش اجتماعی را یک توانمندی می داند و دومین مکتب آن را از حوزه اختصاصی روان شناسی خارج کرده و وارد حوزه علوم اجتماعی و سازمانی کرده است. با ظهور عصر اطلاعات و ارتقاء ارزشمندی ارتباطات انسانی و همچنین بروز موقعیت های استراتژیک سازمانی، نظریه هوش اجتماعی توجه چشمگیری را به خود جلب کرده است. هوش اجتماعی اصطلاح فراگیری است که مجموعه گسترده ای از مهارت ها و خصوصیات فردی را در بر گرفته و معمولا به آن دسته از مهارت ها و خصوصیات فردی را در بر گرفته و معمولا به آن دسته از مهارت های درون فردی و بین فردی اطلاق می گردد که فراتر از حوزه مشخصی از دانش های پیشین، مهارت های فنی یا حرفه ای است (بوزان، 1384).


نمونه پیشینه تحقیق در مورد هوش اجتماعی

میجس و همکاران (2008) تأثیرات هوش اجتماعی و هوش شناختی را بر میزان محبوبیت نوجوانان مدرسه از طریق سنجش پیشرفت تحصیلی مقایسه کردند. نتایج نشان داد که بین هوش اجتماعی با محبوبیت به طور معناداری رابطه وجود دارد اما با پیشرفت تحصیلی ارتباطی وجود نداشت.در تحقیقی که توسط ریچارد هامر (2008) با عنوان رفتار شهروندی سازمانی، هوش هیجانی و معنوی؛ رابطه شان چیست؟ نتایج نشان داد که ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداري ﮔﺰارش ﺷـﺪ.


فهرست مطالب
1-1. تعاريف مفهومي و عملياتي اصطلاحات تحقيق 3

تعاريف مفهومي هوش اجتماعیتعاريف عملياتي هوش اجتماعیفصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد هوش اجتماعی

2-1. مقدمه: 14
2-2. مبانی نظری و ادبیات تحقیق 14
2-2-1. هوش اجتماعی 14
1. هوش اجتماعي از ديدگاه بار- اون: 25
2. هوش اجتماعي از ديدگاه گاردنر 26
3. هوش اجتماعي از ديدگاه هچ و گاردنر 27
4. هوش اجتماعي از ديدگاه آلبرشت 27
5. هوش اجتماعي از ديدگاه سيلورا، مارتين يوسن و داهل 30
6. هوش اجتماعي از ديدگاه گلمن 32
2-3. مؤلفه های هوش اجتماعی از دید صاحب نظران 34
2-4. ویژگیهای هوش اجتماعی: 35
2-5. عوامل موثر بر پرورش هوش اجتماعی 38

2-8. پیشینه تحقیق در مورد هوش اجتماعی: 2-8-1. تحقيقات انجام شده هوش اجتماعی در داخل 2-8-2. تحقيقات انجام شده هوش اجتماعی در کشورهای خارجی

2-9. نتیجه گیری
منابع و مآخذ ."

فصل دوم پایان نامه هوش اجتماعی

مبانی نظری هوش اجتماعی

پیشینه تحقیق هوش اجتماعی

پیشینه داخلی هوش اجتماعی

پیشینه خارجی هوش اجتماعی

پیشینه پژوهش هوش اجتماعی

پیشینه نظری هوش اجتماعی

ادبیات نظری هوش اجتماعی

چارچوب نظری هوش اجتماعی

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال