چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش و نظریه های آن

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش و نظریه های آن

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش و نظریه های آن

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش و نظریه های آن که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات37
حجم137/943 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش هوش و نظریه های آن عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.


ترستون نظریه خود را در سال 1938 مطرح کرد که نظریه دو عاملی اسپیرمن را زیر سوال می‌برد، چرا که او به وجود عامل کلی (g) اعتقاد نداشت، بلکه معتقد بود که هوش از تواناییهای خاص و جداگانه تشکیل شده است (پاشا شریفی، 81، ص 43). ترستون نیز مانند اسپیرمن برای تعیین ماهیت هوش از روش تحلیل عوامل استفاده کرد و اعتقاد داشت که اگر چه همبستگی نمرات به دست آمده از آزمونهای مختلف که هر کدام یک جنبه از تواناییهای اولیه ذهن را می‌سنجیدند نسبتاً بالا بود، اما این همبستگی آن قدر نبود که بتوان یک عامل هوش عمومی زیربنایی استنباط کرد (اسدورو، 84، ص 357).


او به این نتیجه رسید که هوش از هفت عامل که آنها را تواناییهای ذهنی اولیه نامید تشکیل شده است که عبارتند از (سیف، 85، ص 580):
1ـ توانایی کلامی: توانایی شخص در درک معنا و مفهوم کلمات و جمله‌ها، طبقه‌بندی مفاهیم کلامی و درک روابط بین کلمات.
2ـ روانی یا سیالی کلامی: یادآوری سریع کلمات از روی برخی نشانه‌ها. مثلاً ساختن سریع کلمات بامعنا از حروف در هم ریخته.
3ـ توانایی عددی: یعنی استعداد شخص برای کار کردن با اعداد و انجام محاسبات لازم در مورد آنها و حل مسائل عددی.
4ـ درک فضایی: توانایی تجسم دیداری اشکال دو یا سه بعدی هنگامی که جهت آنها نیز تغییر پیدا می‌کند.
5ـ سرعت ادراکی: توانایی تشخیص جزئیات دیداری و تفاوتها و شباهتهای بین شکلها به سرعت.
6ـ حافظه: توانایی حفظ کردن کلمات، اعداد، حروف و غیره و همچنین بازشناسی و یادآوری آنها.
7ـ استدلال: توانایی استدلال قیاسی و استقرایی

ترستون در اثبات ادعای خود مبنی بر اینکه یک عامل خاص می‌تواند بدون عامل کلی (g) مربوط به آن وجود داشته باشد شواهدی ارائه می‌دهد و آن اینکه در میان بعضی از افراد عقب مانده ذهنی که در اصطلاح به آنها «کودنهای دانشمند» گفته می‌شود، افرادی یافت می‌شوند که یکی از تواناییهای آنها به گونه‌ای افراطی رشد می‌کند، در صورتی که تواناییهای ذهنی آنها در سایر زمینه‌ها پایین است یا به عبارتی عامل g در آنها بسیار کم است (پاشا شریفی، 82، ص 44). پژوهشهای اخیر نشان داده‌اند که بین عاملهای مطرح شده توسط ترستون همبستگی بالایی وجود دارد و این یافته‌ها بیانگر آن است که عاملهای مطرح شده توسط ترستون کاملاً از هم مستقل نیستند و در سرتاسر این هفت توایی اولیه، عامل g نیز حضور دارد (همان، ص 64).


فهرست مطالب

تعریف نظری هوش تعریف عملیاتی هوش فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق درباره هوش و نظریه های آن

2-1-بخش اول : هوش 9
2-1-1-مقدمه :..........9
2-1-2-مشکل تعریف هوش : ...................9
2-1-3-تعریف هوش : 9
2-1-4-هوش و مسئله طبيعت ـ ‏تربيت : ....12
2-1-5-عوامل موثر بر هوش : ............. 13
2-1-6-انواع آزمونهای هوش : .............. 13
2-1-7-طبقات هوش : ......................... 14
2-1-8-تاریخچه و نظريه‌هاي مربوط به هوش 14
نظریه روانسنجی
2-1-8-2-نظریه دو عاملی اسپیرمن
2-1-8-3-نظریه تواناییهای ذهنی اولیه ترستون
2-1-8-4-نظریه ساخت ذهنی گیلفورد
2-1-8-5-نظریه عصبی ـ زیستی
2-1-8-6-هوش سیال و متبلور کتل
2-1-8-7-نظریه رشدی هوش
2-1-8-8-نظریه شناختی و پردازش اطلاعات

2-1-9-انواع هوش از دیدگاه ثرندایک : ....19
تقسیم بندی هوش به انواع کلامی و عملی (غیر کلامی)
2-1-10-1-انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ
انواع هوش از دیدگاه گاردنر
1- هوش دیداری / فضایی
2- هوش کلامی/ زبانی
3- هوش منطقی / ریاضی
4- هوش بدنی/جنبشی
5- هوش موسیقی / ریتمیک
6- هوش درون فردی
7- هوش برون فردی (فرا فردی)

2-3-بخش دوم: پیشینه تحقیق :...............38
2-3-1-مقدمه :.......38
2-3-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :38
2-3-3-تحقیقات انجام شده در داخل کشور : ...39

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی"

فصل دوم پایان نامه هوش و نظریه های آن

مبانی نظری هوش و نظریه های آن

پیشینه تحقیق هوش و نظریه های آن

پیشینه داخلی هوش و نظریه های آن

پیشینه خارجی هوش و نظریه های آن

پیشینه پژوهش هوش و نظریه های آن

پیشینه نظری هوش و نظریه های آن

ادبیات نظری هوش و نظریه های آن

چارچوب نظری هوش و نظریه های آن

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال