پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه تنظیم هیجان

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه تنظیم هیجان

پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه تنظیم هیجان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق تنظیم هیجان که در آن به بررسی (چارچوب) ادبیات نظری و پیشینه نظری پژوهش در تحقیقات داخلی و خارجی می پردازیم.


مشخصات فایل
تعداد صفحات51
حجم107/248 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری تنظیم هیجان عنوان این پژوهش می باشد که در ان به مبانی نظری و پیشینه تحقیق می پردازیم.

از ديد تحولی، تنظیم هيجان پيش نيازی مهم برای بسياری از کنش-وری های روانی- اجتماعی فرد، مانند پردازش شناختی، رفتارهای کاوشگری، توانايی اجتماعی و حل مسئله محسوب می شود (دياموند و اسپين وال ، 2003) از سوی ديگر، نارساکنش وری در تنظیم هيجان موجب می شود که پاسخ های هيجانی فرد با پاسخ های مورد انتظار و بهنجار هيجان ها متفاوت شود و مشکلات مزمن روان شناختی را درپی داشته باشد. در واقع تنظیم هيجان به اعمالی اطلاق می شود که به منظور تغيير يا تعديل يک حالت هيجانی به کار می رود. تنظیم هيجان در مديريت هيجان ها نقش اساسی ايفا (تايس و براتس لوسکی، 2000).

هيجان نقش مهمي در جنبه هاي مختلف زندگي نظير سازگاري با تغييرات زندگي و رويدادهاي تنيدگي زا ايفا مي كند. اصولاً، هيجان را می توان واكنش هاي زيست شناختي به موقعيت هايي دانست كه آن را يك فرصت مهم يا چالش برانگيز ارزيابي مي كنيم و اين واكنش هاي زيستي با پاسخي كه به آن رويدادهاي محيطي مي دهيم، همراه مي شوند (گرنفسکی ، ون-در-کومر ، کریج ، تیردز ، لگرستی و انستین ، 2002). هر چند هيجان ها مبناي زيستي دارند، اما افراد قادرند بر شيوه هايي كه اين هيجان ها را ابراز مي كنند، اثر بگذارند. اين توانايي كه تنظیم هيجان ناميده مي شود، فرايندهاي دروني و بروني است كه مسئوليت كنترل، ارزيابي و تغيير واكنش هاي هیجانی فرد را در مسير تحقق يافتن اهداف بر عهده دارد و به طور معناداری بر کیفیت، زمانبدی و شدت تجربه تاثیر می گذارند (تامپسون ، 1994) و به توانايي فهم هيجانات، تعديل تجربه ي هيجاني و ابراز هيجانات اشاره دارد (فلدمن- بارت ، گروس ، كريستنسن ، بنونوتو ، 2001 ؛ گروس، 2001).


فهرست مطالب

تعریف نظری تنظیم هیجان تعریف عملیاتی تنظیم هیجان فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تنظیم هیجان

2-1- مقدمه 4
2-2- مبانی نظری تنظیم هیجان شناختی 5
2-2-1-هیجان 5
2-2-2- تنظیم هیجان 7
2-2-2-1- راهبردهای تنظیم هیجان 10
2-2-2-2- ساختار عصبروانشناسی تنظیم هیجان 12
جدول 2-1 مناطق آسیبدیده مغز و نقص در تنظیم هیجان (گروس، 2007) 14
2-2-2-3- تنظیم هیجان و سلامت 17
2-2-2-4- تنظیم هیجان شناختی 20
2-2-2-4-1- راهبردهای تنظیم هیجان شناختی 21
2-2-2-4-2- راهبردهای تنظیم هیجان شناختی و سلامتروان 25
2-5- پیشینه مطالعاتی 29
2-5-1- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی تنظیم هیجان شناختی 29
2-5-2- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی هوش معنوی 33
2-5-3- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی عمل به باورهای دینی 37
2-6- جمع بندی 41
فهرست منابع 44


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"

فصل دوم پایان نامه تنظیم هیجان

مبانی نظری تنظیم هیجان

پیشینه تحقیق تنظیم هیجان

پیشینه داخلی تنظیم هیجان

پیشینه خارجی تنظیم هیجان

پیشینه پژوهش تنظیم هیجان

پیشینه نظری تنظیم هیجان

ادبیات نظری تنظیم هیجان

چارچوب نظری تنظیم هیجان

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال