چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکرد شناختی رفتاری

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکرد شناختی رفتاری

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکرد شناختی رفتاری

این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق رویکرد شناختی رفتاری را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد. 


مشخصات فایل
تعداد صفحات66
حجم84/231 کیلوبایت
فرمت فایل اصلیdocx

توضیحات کامل

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رویکرد شناختی رفتاری عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

درمان شناختی رفتاری نوعی روان درمانی است که به بیماران کمک می کند تا به افکار و احساساتی که بر روی رفتارشان تأثیر می گذارد نایل گردند درمان شناختی رفتاری در حال حاضر برای درمان تعداد زیادی از اختلالات، از جمله هراس ها (فوبیا)، اعتیاد، افسردگی و اضطراب بکار گرفته می شود.درمان شناختی رفتاری عموماً کوتاه مدت است و بر کمک به بیماران در پرداختن به یک مشکل خاص تمرکز دارد. در خلال دوره درمان، فرد یاد می گیرد که چگونه الگوهای فکری مخرب یا مزاحمی که دارای تأثیرات منفی بر روی رفتارش هستند را شناسایی کند و تغییر دهد (واکنر ، 20096، به نقل از روان یار، 1390).طبق تعریف انجمن درمان شناختی رفتاری انگلستان، «روان درمانی شناختی- رفتاری، محدوده ای از روش های درمانی را در برمی گیرد که بر پایه مفاهیم و اصول برآمده از مدل های روانشناختی هیجانات و رفتارهای انسان قرار دارند. این روش ها شامل رویکردهای درمانی متنوعی برای اختلالات هیجانی می باشند.» (واگنر، 2009، به نقل از روان یار، 1390).


اميري، محمد خاني، دولت شاهي و شهباز (1387)، در تحقيقي با عنوان، «اثر بخشي درمان تركيبي روش حضور ذهن مبتني بر درمان شناختي و درمان رفتاري – شناختي بر نشانگان روان پزشكي بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، به ارزيابي اثربخشي تركيب درمان شناختي مبتني بر ذهن آگاهی و درمان رفتاري – شناختي سنتي در كاهش نشانگان روان پزشكي بيماران داراي اختلال افسردگي اساسي مراجعه كنندگان به مراكز مشاوره دانشگاه تهران، دانشگاه شاهد و كلينيك توانبخشي صبا، پرداخته اند. به همين منظور در اين پژوهش از بين بيماراني كه به مراكز مورد نظر ارجاع مي شدند تعداد 90 بيمار از بين 160 پرونده فعال در طول فصل پاييز كه تحت درمان روان پزشك بودند و معيارهاي تشخيص DMS-IV را براي اختلال افسردگي اساسي دريافت مي داشتند بطور تصادفي ساده انتخاب شدند. پس از بيماران به سه گروه 30 نفره شامل گروه تركيبي، درمان رفتاري – شناختي و درمان رايج (TAU) به طور تصادفي اختصاص مي يافتند. گروههاي اول و دوم تحت درمان هاي روان شناختي قرار گرفتند. اما گروه سوم به عنوان گروه كنترل به درمان رايج خود ادامه دادند. سن افراد مورد بررسي بين 18 تا 45 سال با ميانگين دو دوره افسردگي فبلي بود. بيماران در دو مرحله پيش آزمون و پس آزمون با استفاده از مصاحبه باليني ساختار يافته براي DMS-IV و پرسشنامه نشانه شناسي مختصر (BSI) مورد ارزيابي قرار گرفتند.

فهرست مطالب

تعریف نظری رویکرد شناختی رفتاری تعریف عملیاتی رویکرد شناختی رفتاری فصل دوم پیشینه تحقیق و مبانی نظری رویکرد شناختی رفتاری

- درمان شناختی 17
2-6- الگوی درماندگی آموخته شده افسردگی است 18
2-7- رویکرد رفتار درمانی 18
2-8- رویکرد مراجع- محور 19
2-9- رویکرد گشتالت درمانی 19
2-10- رویکرد وجودی 19
2-11- رویکرد منطقی-عاطفی-رفتاری 20
2-12- رویکرد تحلیل تبادلی 20
2-13- رویکرد شناختی 20
2-14- رویکرد جامع یا انتخابی 21
2-15- رویکرد سایکودراما یا روان نمایشگری 21
2-16- تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع پژوهش 22
2-16-1- تحقیقات خارج از کشور 22
2-16-2- تحقیقات داخلی کشور 29


يشينه تحقيقاتي
پيشينه داخلی
پيشينه خارجی

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


"

فصل دوم پایان نامه رویکرد شناختی رفتاری

مبانی نظری رویکرد شناختی رفتاری

پیشینه تحقیق رویکرد شناختی رفتاری

پیشینه داخلی رویکرد شناختی رفتاری

پیشینه خارجی رویکرد شناختی رفتاری

پیشینه پژوهش رویکرد شناختی رفتاری

پیشینه نظری رویکرد شناختی رفتاری

ادبیات نظری رویکرد شناختی رفتاری

چارچوب نظری رویکرد شناختی رفتاری

مقاله

پاورپوینت

فایل فلش

کارآموزی

گزارش تخصصی

کارورزی

اقدام پژوهی

درس پژوهی

جزوه

خلاصه

نمونه سوال